Dasar Privasi

Dengan mengakses laman web ini https://san-airmalaysia.com/ setelah dikenali sebagai “laman web kami”, anda, pelanggan, menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau mengunjungi laman web ini di bawah pengawasan ibu bapa atau penjaga.

Tertakluk pada terma dan syarat perjanjian ini, SAN-AIR dengan ini memberikan anda lesen terhad, boleh dicabut, tidak boleh dipindah milik dan tidak eksklusif untuk mengakses dan menggunakan laman web ini dengan memaparkannya di penyemak imbas internet anda hanya untuk tujuan membeli-belah untuk peribadi item yang dijual di laman web ini dan bukan untuk kegunaan atau penggunaan komersial bagi pihak pihak ketiga, kecuali jika diizinkan secara jelas oleh SAN-AIR terlebih dahulu. Sebarang pelanggaran Perjanjian ini akan mengakibatkan pembatalan segera lesen yang diberikan dalam perenggan ini tanpa pemberitahuan kepada anda.

Kecuali seperti yang diizinkan dalam perenggan di atas, anda tidak boleh memperbanyak, menyebarkan, mempamerkan, menjual, menyewakan, menghantar, membuat karya terbitan dari, menterjemahkan, mengubah, merekayasa terbalik, membongkar, menguraikan atau mengeksploitasi laman web ini atau sebahagian daripadanya kecuali dibenarkan oleh SAN-AIR secara bertulis. Anda tidak boleh menggunakan apa-apa maklumat yang disediakan di laman web ini secara komersial atau menggunakan laman web ini untuk kepentingan perniagaan lain kecuali jika dibenarkan oleh SAN-AIR terlebih dahulu.

SAN-AIR berhak untuk menolak perkhidmatan, menghentikan akaun, dan / atau membatalkan pesanan mengikut budi bicaranya, termasuk, tanpa batasan, jika SAN-AIR percaya bahawa tingkah laku pelanggan melanggar undang-undang yang berlaku atau berbahaya bagi kepentingan SAN-AIR.

Anda tidak boleh memuat naik, menyebarkan, atau menerbitkan melalui laman web ini kandungan, maklumat, atau bahan lain yang:-

(a) melanggar atau melanggar hak cipta, paten, tanda dagang, tanda perkhidmatan, rahsia perdagangan, atau hak milik lain mana-mana orang;

(b) memfitnah, mengancam, memfitnah, cabul, tidak senonoh, pornografi, atau boleh menimbulkan tanggungjawab sivil atau jenayah di bawah undang-undang antarabangsa; atau

(c) merangkumi bug, virus, cacing, pintu perangkap, atau kod atau sifat berbahaya yang lain.

SAN-AIR boleh memberikan anda kata laluan dan pengenalan akaun untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan bahagian tertentu dari laman web ini. Setiap kali anda menggunakan kata laluan atau pengenalan, anda akan dianggap diberi kuasa untuk mengakses dan menggunakan laman web ini dengan cara yang selaras dengan terma dan syarat perjanjian ini, dan SAN-AIR tidak berkewajiban untuk menyiasat kebenaran atau sumber mana-mana akses atau penggunaan Laman web tersebut.

Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua akses dan penggunaan laman web ini oleh sesiapa sahaja yang menggunakan kata laluan dan pengenalan yang awalnya diberikan kepada anda sama ada akses dan penggunaan laman web ini benar-benar dibenarkan oleh anda, termasuk tanpa batasan, semua komunikasi dan penghantaran dan semua tanggungjawab (termasuk, tanpa batasan, kewajipan kewangan) yang timbul melalui akses atau penggunaan tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan kata laluan dan pengenalan yang diberikan kepada anda. Anda akan segera memberitahu SAN-AIR mengenai penggunaan kata laluan atau pengenalan diri anda yang tidak dibenarkan atau pelanggaran lain atau ancaman pelanggaran keselamatan laman web ini.