Polisi Pembayaran Balik

Semua pembayaran balik dan pertukaran yang tertakluk kepada polisi pengembalian wang dan pertukaran 7 hari setelah menerima pesanan, tertakluk pada terma dan syarat berikut: –

  • Item mestilah dalam keadaan pembelian asalnya – pembungkusan tidak boleh dibuka, tidak digunakan, tidak ditandakan dan tidak rosak dengan cara apa pun.
  • Item yang dibeli sebagai sebahagian daripada satu set atau pek pelbagai item mesti dikembalikan secara keseluruhan.
  • Untuk pesanan dalam talian, kos penghantaran yang berkaitan dengan pengembalian produk tidak akan ditanggung oleh SAN-AIR.
  • Sekiranya produk telah didiskaunkan dengan promosi atau kod kupon, jumlah yang dikembalikan akan didasarkan pada jumlah bersih iaitu harga yang dibayarkan untuk produk ditolak jumlah kupon seperti yang tertera pada resit. Bayaran penghantaran yang dibayar dalam pesanan asal tidak akan dikembalikan. Kod kupon boleh diganti mengikut budi bicara kami sendiri sekiranya produk yang akan dikembalikan rosak.
  • Produk yang dijual dengan harga yang rendah kerana kecacatan tidak dapat dikembalikan.
  • Hak anda di bawah mana-mana undang-undang pengguna yang berkenaan adalah tambahan dan tidak terjejas oleh dasar pengembalian dan pertukaran SAN-AIR MALAYSIA.

SAN-AIR MALAYSIA berhak untuk mengembalikan kepada anda jumlah yang setara dengan pembayaran yang anda bayar sekiranya SAN-AIR MALAYSIA atas sebab apa pun tidak dapat memberikan perkhidmatan penghantaran kepada anda melalui rakan kiriman kami. Dalam keadaan seperti itu, SAN-AIR MALAYSIA menawarkan pengembalian wang tunai ke akaun bank Pelanggan. SAN-AIR MALAYSIA diberi hak untuk meminta dokumen, termasuk tetapi tidak terhad pada Kad Pengenalan Pelanggan, untuk tujuan pengesahan semasa proses pengembalian dana. SAN-AIR MALAYSIA berhak untuk menolak permintaan pengembalian dana apabila ia berpendapat bahawa permintaan pengembalian dana mungkin palsu, tidak sah atau melibatkan kegiatan jenayah.